JUDr. David JOPEK, Ph.D.

advokát

 
 

  • komplexní právní služby*
  • individuální přístup*
  • diskrétnost*
  • preciznost*
  • flexibilita
QR kód kontakt AK Jopek
[X]

Odměna za poskytnutou právní radu on-line se odvíjí od složitosti řešeného právního problému a činí od 250,- do 1.200,- Kč, přičemž tímto není vyloučeno i stanovení odměny vyšší, a to v případě zvlášť složitých právních problémů. O složitosti právního problému rozhoduje advokát. Zaplacením služeb vyjadřujete souhlas s rozsahem i cenou poskytovaných právních služeb.

Postup při poskytování on-line právního poradenství:

Odesílám...

(xxx@xxx.xx)