Životopis advokáta

JUDr. David JOPEK, Ph.D.

Narozen v Třinci v roce 1980.

Po ukončení střední školy s ekonomickým zaměřením (obchodní akademie) jsem absolvoval vysokoškolská studia práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování magisterského studia jsem pracoval nejdříve jako podnikový právník akciové společnosti v Brně (IMPS, a.s.), kde jsem se věnoval zejména právu obchodnímu, občanskému a pracovnímu. Současně jsem vykonával čestnou funkci asistenta honorárního konzula Polské republiky doc. JUDr. Petra Mrkývky, Ph.D. V roce 2006 jsem složil rigorózní zkoušku z oboru finančního práva a byl mi udělen titul doktora práv (JUDr.). Následně jsem získal cenné zkušenosti v rámci justice, kdy jsem po dobu tří let vykonával funkci asistenta soudce Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Marty Škárové. Od roku 2010 se věnuji advokacii, přičemž úspěšné složení advokátní zkoušky v roce 2011 mi umožňuje vykonávat právní praxi jako samostatný advokát.

Pro každého dobrého právníka by mělo být samozřejmostí soustavné vzdělávání, proto jsem na magisterské studium bezprostředně navázal studiem doktorským na katedře Finančního práva a národního hospodářství Masarykovy univerzity v Brně. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce z oblasti pojišťovnictví mi byl udělen akademický titul doktor (Ph.D.) uváděný za jménem.

Kromě češtiny, polštiny a slovenštiny komunikuji i v anglickém jazyce.

Advokátní praxe

Různorodost dosavadní právní praxe mi umožňuje používat inovativní právní myšlení a dospět tak k optimálnímu a preciznímu řešení právního problému, jež nejlépe odpovídá požadavkům klientů. Na všechny případy se snažím aplikovat co nejvíce metodu selského rozumu. Předchozí ekonomické vzdělání mi současně umožňuje mezioborový přístup k řešení jednotlivých právních kauz a nalezení pro klienty finančně nejvýhodnějšího postupu. Díky několikaleté praxi ve vrcholné soudní instituci jsem taktéž schopen s vysokou pravděpodobností analyzovat možnost úspěchu v případném sporu, a šetřit tak nemalé výdaje klientů v podobě nákladů řízení.

Právní specializace

V rámci advokátní praxe se kromě všeobecné právní agendy specializuji na vymáhání pohledávek, sepis smluv, právní vztahy k nemovitostem, obchodní právo, závazkové vztahy se zvláštním zřetelem na vztahy odpovědnostní (náhrada škody, odpovědnost za vady, bezdůvodné obohacení, pojišťovnictví atd.) a zastupování před soudy a jinými orgány. Věnuji se však též právu pracovnímu, rodinnému a trestnímu.

 

V případě Vašeho zájmu se rád zhostím řešení Vašich právních problémů. Neváhejte mě proto kontaktovat na telefonním čísle +420 774 447 913 nebo mailem jopek (zavináč) jopek.cz

foto zivotopis advokata
JUDr. David JOPEK, Ph.D.  
QR kód kontakt AK Jopek